Grand River Woods — Cambridge, ON

Grand River Woods小区主打位于传统地段的独家住宅。其家居设计采用了砖石立面和经典建筑结构,体现了这个自然环境的壮观及永恒优雅。住宅位于安静的月牙形街道和独头巷道中,许多住宅背靠绿地和峡谷,使每个家庭都能拥有自己私人的大自然休养所。

查看宣传册

比特币置换数量

BTC — BTC

待售物业单元

预期入住日期:2019

单元号 单元号 平面设计图 保证租金 交换数量 单元代码 状态
1 84-36 Jackson $2,543 BTC grand.1 可得到
2 86-97 Jackson $2,401 BTC grand.2 可得到
3 3 Jackson $2,578 BTC grand.3 可得到
4 4 Milstone $2,568 BTC grand.4 可得到
5 8 Delaware $2,509 BTC grand.5 可得到
6 13 Delaware $2,504 BTC grand.6 可得到
7 52 Newport $2,144 BTC grand.7 可得到
8 53-End Patterson $2,375 BTC grand.8 可得到
9 55 Ottawa $2,124 BTC grand.9 可得到
10 56 Newport $2,145 BTC grand.10 可得到
11 7 Hampton $2,732 BTC grand.11 可得到
12 15-End Delaware $2,521 BTC grand.12 可得到
13 28-End Millstone $2,880 BTC grand.13 可得到
14 31 Jackson $2,601 BTC grand.14 可得到
15 43-End Jackson $2,783 BTC grand.15 可得到
16 57 Palmer $2,196 BTC grand.16 可得到
17 58-End Patterson $2,311 BTC grand.17 可得到
18 59-End Palmer $2,235 BTC grand.18 可得到
19 60 Patterson $2,272 BTC grand.19 可得到
20 48-End Palmer $2,235 BTC grand.20 可得到

CryptoNumus 地产

用您的加密货币置换房产物业.